VUI CƯỜI: UỐNG BIA ĐỂ TIẾT KIỆM NUÔI CON

23/09/2020 05:21 375

Có người hỏi ông nọ:..

- Sao ông uống nhiều bia vậy?

- Để tiết kiệm.

- Sao lại là tiết kiệm? - người bạn trợn mắt.

Ông nọ nhún vai đáp:

- Vì bia rẻ hơn sữa. Nếu tôi uống sữa thì con tôi phải uống bia à?

- !?!

(sưu tầm)

Dự án nổi bật