Từ tháng 5, nhiều chính sách mới về giáo dục và đào tạo

03/05/2021 16:28 147

Không liên kết đào tạo ngành Sức khoẻ

Từ ngày 3.5, Quy chế đào tạo trình độ đại học do Bộ GDĐT có hiệu lực. Việc liên kết đào tạo không thực hiện đối với các ngành thuộc lĩnh vực Sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.

Quy chế này yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học phải công khai chương trình đào tạo. Khi xây dựng chương trình đào tạo và thời gian học tập phải đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo theo quy định hiện hành của Bộ GDĐT. Hệ vừa học vừa làm được phép dạy trực tuyến 30% tổng khối lượng.

Nhiều quy định mới khi giảng dạy online

Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 16.5 về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

Theo đó, Thông tư 09 có nhiều quy định mới về vấn đề giảng dạy online giáo viên cần nắm rõ như giáo viên dạy học trực tuyến thực hiện các hoạt động chính sau: tổ chức giờ học trực tuyến để giảng bài và hướng dẫn học sinh học tập; giao nhiệm vụ học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; theo dõi và hỗ trợ học sinh khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến; tư vấn, hỗ trợ, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc của học sinh...

Giáo viên thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trực tuyến của học sinh đúng kế hoạch của cơ sở giáo dục phổ thông và bảo đảm mục tiêu giáo dục theo quy định; tạo môi trường học tập thân thiện và tăng cường sự tương tác, kết nối thông tin với học sinh; phối hợp thường xuyên với phụ huynh học sinh trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến.

Đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm trở lại

Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 22.5 ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên Tiểu học, THCS, THPT.

Theo đó, người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp (gồm: Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ) muốn trở thành giáo viên tiểu học chỉ cần tham gia chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn học của cấp THCS, cấp THPT có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS/THPT.

Quy định này "mở cửa" cho nhiều cử nhân muốn trở thành giáo viên bậc phổ thông. Trước đó, Bộ GDĐT đã dừng đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm từ năm 2014.

Chuẩn giáo viên giáo dục thường xuyên

Tại thông tư số 10 năm 2021 của Bộ GDĐT đưa ra quy định mới về trình độ chuẩn của giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên.

Theo Luật Giáo dục 2019, trình độ giáo viên bậc THCS và THPT phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Đối với giáo viên giáo dục thường xuyên ở bậc THCS phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS;

Đối với giáo viên giáo dục thường xuyên bậc THPT phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT.

Thông tư cũng quy định giảm sổ sách cho giáo viên Trung tâm giáo dục thường xuyên chỉ còn 3 loại: Kế hoạch bài học (giáo án); Sổ theo dõi, đánh giá học viên; Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp).

TUỆ NHI

Dự án nổi bật