Thành Lập Trung Tâm Truyền Hình Giáo Dục Và Pháp Luật TVEL Tại Quảng Trị

27/05/2021 07:54 61

Ngày 21/05/2021, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông đã ký Quyết định số 03-2021/QĐ-GĐTT, về việc thành lập TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC VÀ PHÁP LUẬT TVEL - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC VÀ PHÁP LUẬT TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ, do Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông chủ quản, chủ sở hữu. Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Trị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số: 0315316247-005 ngày 21/05/2021.

 

Ông Trần Trung Tiến, GĐ Trung tâm Truyền hình Giáo dục và Pháp luật TVEL tại Quảng Trị.

 

Con dấu của TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC VÀ PHÁP LUẬT TVEL tại Quảng Trị.

 

Trụ sở TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC VÀ PHÁP LUẬT TVEL đặt tại số nhà 188, Đường 2/4, Thị trấn Gio Linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị, do ông Trần Trung Tiến làm Giám đốc – ĐT số: 0983138811.

 

TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC VÀ PHÁP LUẬT TVEL tại Quảng Trị hoạt động theo ủy quyền của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC VÀ PHÁP LUẬT do Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông chủ quản, chủ sở hữu, có con dấu riêng, tài khoản riêng, hạch toán độc lập. 

 

PV/ĐS GD&PL

 

Dự án nổi bật