Thành lập Trung tâm Truyền hình Giáo dục và Pháp luật Khu vực Miền Trung

10/05/2021 17:28 251

Ngày 06/05/2021, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông đã ký Quyết định số 02-2021/QĐ-GĐTT, về việc thành lập TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC VÀ PHÁP LUẬT KHU VỰC MIỀN TRUNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC VÀ PHÁP LUẬT TẠI TP. ĐÀ NẴNG, do Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông chủ quản, chủ sở hữu. Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số: 0315316247-004 ngày 06/05/2021.

 

Ông Nguyễn Thái Điền, GĐ Trung tâm Truyền hình Giáo dục và Pháp luật Khu vực Miền Trung.

 

Con dấu của TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC VÀ PHÁP LUẬT KHU VỰC MIỀN TRUNG.

 

Trụ sở TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC VÀ PHÁP LUẬT KHU VỰC MIỀN TRUNG đặt tại số nhà 80 Tiểu La, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, do ông Nguyễn Thái Điền làm Giám đốc – ĐT số: 0901123068.

TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC VÀ PHÁP LUẬT KHU VỰC MIỀN TRUNG hoạt động theo ủy quyền của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC VÀ PHÁP LUẬT do Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông chủ quản, chủ sở hữu, có con dấu riêng, tài khoản riêng, hạch toán độc lập. 

 

PV/ĐS GD&PL

Dự án nổi bật