CÔNG TY TNHH MTV TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC VÀ PHÁP LUẬT (TVEL)

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG (CEDC)

CTY TNHH MTV TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC VÀ PHÁP LUẬT (TVEL)

 

Trụ sở: 132 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 39842258; 0903682486 – Fax: (028) 38952701

Email: trungtamcedc2017@gmail.com; congtytvel2018@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/C%C3%B4ng-Ty-TNHH-M%E1%BB%99t-Th%C3%A0nh-Vi%C3%AAn-Truy%E1%BB%81n-H%C3%ACnh-Gi%C3%A1o-D%E1%BB%A5c-V%C3%A0-Ph%C3%A1p-Lu%E1%BA%ADt-774421112905389/?modal=admin_todo_tour  

 

Dự án nổi bật