THÔNG BÁO CỦA BAN BIÊN TẬP

Hiện nay Ban Biên tập ĐẶC SAN GIÁO DỤC NGÀY NAY thuộc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) đang tập hợp nội dung bài vở, hình ảnh, quảng cáo để đăng trên ĐẶC SAN GIÁO DỤC NGÀY NAY số 10 phát hành vào cuối tháng 4/2021. Ban Biên tập kính mời các tổ chức, cá nhân tham gia nội dung bài vỡ, hình ảnh, quảng cáo đăng trên ĐẶC SAN GIÁO DỤC NGÀY NAY.

Thời hạn gửi nội dung bài vỡ, hình ảnh, quảng cáo cho Ban Biên tập trước ngày 15/4/2021. Nội dung bài vỡ, hình ảnh, quảng cáo gửi vào Email: trungtamcedc2017@gmail.com hoặc Zalo số điện thoại: 0903682486. Xin trân trọng cảm ơn. BAN BIÊN TẬP ĐẶC SAN GIÁO DỤC NGÀY NAY.

 

BAN BIÊN TẬP ĐS GDNN

Dự án nổi bật